martes, 10 de marzo de 2009

Réximes de pesca no río Xallas

Troita común ( Salmo trutta fario):

Datas hábiles: 3º domingo de marzo – 15 de agosto

Cota de capturas: 5 exemplares/ pescador / día

Talla mínima: 23 cm

Cebos prohibidas a pesca con ovas de peixe, peixe vivo, morto ou en anacos.

Boga ( Chondostroma duriense):

Días hábiles: 3º domingo de marzo- 15 de agosto

Cota de capturas: sen cupo

Talla mínima: sen talla

Cebos: prohibida a pesca con ovas de peixe, peixe vivo, morto ou en anacos.

Cangrexo roxo (Procambarus clarkii):

Días hábiles: 3º domingo de marzo – 15 de agosto.

Cota de capturas: sen cota nin talla

Artes: máximo 10 reteis / pescador

* Artes (todas as especies): Máximo de 2 canas por pescador.

0 comentarios:

 
Río Xallas © 2007 Template feito por Templates para Você