martes, 10 de marzo de 2009

Río Beba

O Beba quizais sexa o rio máis importante dos propiamente mazaricanos: atravesa tres parroquias e o seu discorrer está sombreado pola presenza de Salgueiros (Salix atrocinarea) e Ameneiros (Alnus glutinosa) por importantes masas de carballos (quercus robur) e castiñeiros (castanea sativa), e por unha longa serie de obras arquitectónicas de coñecido valor;pero a obra máis importante é sen lugar a dúbidas ,a ponte de Pontenova.
Por esta ponte, situada nunha das paraxes máis encantadoras do rio, cruza o vello camiño que dende Corcubión ía ata Muros polo interior e con importantes paradas nas feiras de Ponteolveira, da Choupana e da Virxe do Monte. Camiño que aparece sinalado nos antigos mapas de Galicia e que funde as súas raíces no medievo. Época na que ten orixe esta ponte.Pénsase que a construción se pode situar a finais da Idade Media, alá polos séculos XIV ou XV.
A Pontenova articúlase cun único arco dunha luz duns 10 metros. As reducidas dimensións do curso do río non fan necesaria a presenza de tallamares, aínda que a ambos lados, tanto augas arriba como augas abaixo, sitúanse uns contrafortes que en grande medida atópanse embutidos nas calzadas de acceso á ponte, máis anchas que a ponte propiamente dita.
Unha característica moi singular desta ponte é a longa calzada pola que se accede á mesma ponte dende a marxe occidental do rio. Para que esta longa calzada pola que se accede á mesma ponte dende a marxe occidental do río. Para que esta longa estructura non fora un impedimento ó discorrer das augas os días de enchente, foi perforada por dous ocos que evacuaban a auga que sobordaba do cauce nas longas invernías, contribuíndo a un mellor saneamento e conservación de toda a estructura. O emprego do arco apuntado e a axeitada combinación de aparellos, que contribúen á creación dun perfil lixeiro e estilizado. Pero a Pontenova , a diferencia do que o seu nome indica non só é unha ponte, senón un conxunto de elementos que o converten nun lugar moi especial: a presa, a praia fluvial, os muiños, o parque infantil, o merendeiro,etc

0 comentarios:

 
Río Xallas © 2007 Template feito por Templates para Você